Skip to main content

🍀 Hoe werk ik? 🍀

Voor verschillende situaties kan coaching een uitkomst zijn. Ik heb mij gespecialiseerd in alles wat met werk te maken heeft en het effect dat dit op de mens heeft. Je kunt daarbij denken aan:

  • ontslag
  • ziekte
  • niet succesvol solliciteren
  • algemene loopbaanvragen
  • carrière-uitdagingen
  • zelfstandig ondernemerschap
  • veranderen van baan.

Niemand bepaalt of en wat belangrijk is, behalve jijzelf! Iedereen heeft goede en slechte dagen, niemand is perfect. Het verschil zit in de manier waarop je ermee omgaat.

  • Focus je je op datgene wat je niet kunt veranderen?
  • Of richt je je aandacht op de positieve zaken en accepteer je de mindere onderdelen zoals ze op je afkomen?

Als dat je niet lukt, kunnen we samen zorgen dat dit realiteit wordt.

Ieder mens maakt fouten, ieder mens maakt verlies mee, groot of klein. Laat je het je definiëren of bouw je je leven er omheen en geniet je van het positieve?

Kijk naar de kansen, naar je mogelijkheden, durf je vleugels uit te slaan en te gaan voor datgene waar je stiekem naar verlangt, maar niet voor durft te gaan!

Vanaf 2017 ben ik meer gaan coachen, met name gericht op loopbaan, carrière en persoonlijke ontwikkeling in relatie tot werk. In mijn coachwerk maak ik gebruik van verschillende technieken. Naast GROW, richt ik mij nu vooral op ACT.

GROW

GROW staat voor Goal, Reality, Options (ook wel obstacles) en Will of Way Forward. Oftewel: wat zijn je doelen? Wat is de actuele situatie ten opzichte van die doelen? Welke mogelijkheden zijn er? Heb je alternatieven? En als laatste wat is de weg naar de toekomst? Dit laatste maak je zo concreet mogelijk, het liefst met een actieplan en motivatie waarom je deze stappen gaat zetten.

Deze werkmethode past bij mij, omdat ik praktisch ben in mijn begeleiding als coach. Geen gedoe of onduidelijkheid, maar concrete stappen waar je mee verder kunt.

Soms is dat echter niet genoeg, omdat de oorzaak dieper ligt. Er is iets gebeurd, het voelt als onrecht, of een rouwproces. Dan heb je eerst iets anders nodig voordat je aan dat actieplan kunt werken. Wanneer dat van toepassing is, gebruik ik ACT. Het is steeds belangrijker aan het worden in mijn coachwerk. Ik pas het toe zoals ik denk dat het de meeste toegevoegde waarde voor jou heeft.

Meer weten? Bel of mail voor een afspraak!

ACT

ACT staat voor Acceptance en Commitment Therapy en is een evidence-based methode van begeleiding dat zich richt op de waarden in je leven. Het is wat men noemt een 3de generatie cognitieve psychologie, het richt zich op positieve psychologie. Het is geen wondermiddel, geen trucje waarmee je problemen oplost, maar het kan je helpen om gebeurtenissen in je leven een plekje te geven waardoor ze beter hanteerbaar worden. Het geeft je inzicht in wat belangrijk is in het leven waardoor je vaardiger wordt in het omgaan met tegenslag, moeilijke gebeurtenissen en gevoelens. Die komen we tenslotte allemaal tegen in het leven.

ACT geeft houvast om in de positieve richting te blijven bewegen en het bied je de motivatie om dat vol te houden.

Hoewel het “therapie” heet, is het veel meer een manier van leven. Iets dat je zelf moet ervaren om te weten wat de meerwaarde is.

Zelf heb ik ACT ook mogen ervaren. Het heeft me geholpen om keuzes te maken in het leven, om niet altijd maar door te gaan zonder stil te staan bij het moment. Bovenal heeft het me geleerd wat aardiger voor mezelf te zijn, geen irreëel hoge verwachtingen van mezelf te hebben en mijn energie te richten op datgene waar ik echt gelukkig van word. Hierdoor ben ik me nog meer in ACT gaan verdiepen en wil ik anderen graag laten ervaren wat ik heb ervaren.